Privātuma politika

1. Visi Portālā ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
2. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs izsaka piekrišanu, ka Kristaspeles.lv veic attiecīgā lietotāja personas datu apstrādi saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Reģistrējoties portālā lietotājs apstiprina (atzīmējot attiecīgus lauciņus), ka ir iepazinies un piekrītKristaspeles .lv portāla lietošanas noteikumiem, Privātuma politikai, Sīkdatņu noteikumiem un Distances līgumam.
3. Reģistrējoties portālā Kristaspeles.lv personas dati, kas tiek prasīti ir vārds, uzvārds un e-pasta adrese. Lietotāju personas datu apstrādes pārzinis, Portāla Kristaspeles.lv (turpmāk tekstā Portāls) uzturētājs ir SIA REKIR, reģ. Nr. 40103241367, juridiskā adrese: Pļavnieku iela 9-19, Rīga. Personas dati tiek glabāti uz ārpakalpojuma sniedzēja servera, kas personas datus uzglabā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
4. Lietotāja un Portāla distances līguma saistību izpildei, tas ir apmaksas veikšanai tiek izmantota maksājumu sistēma PAYSERA. Līdz ar to Portālam ir tiesības PAYSERA darbību veikšanai nodot tai vajadzīgos Lietotāja personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. PAYSERA privātuma politika-

https://www.paysera.lv/v2/lv-LV/ligums/privatuma-p...

5. Lietotāju personas datu apstrādes mērķis – lietotāju savstarpējās komunikācijas pakalpojumu nodrošināšana, lietotāju dažāda satura publicēšana un pakalpojumu piedāvāšana lietotājiem.
6. Portālā reģistrētiem lietotājiem ir tiesības pašiem izvēlēties sava profila privātuma pakāpi un attiecīgi to koriģēt Portālā (lietotāja profila sadaļā “Personiskie uzstādījumi”). Portālā reģistrētiem lietotājiem ir tiesības pašiem pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos personas datus, saturu un informāciju. Portāla reģistrēts lietotājs var pieprasīt Portāla administrātoram (info@kristaspeles.lv) dzēst tā profilu, pieprasījums veicams no lietotāja profila. Kristaspeles.lv lietotāja profilu dzēš 30 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. Dzēšot reģistrēta lietotāja profilu, lietotāja pievienotie personu ieraksti netiek dzēsti, tie tiek saglabāti Kristaspeles.lv publiskajā datu bāzē.
7. Portālā reģistrēts lietotājs ir informēts un piekrīt, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītie dati (Lietotājvārds) un profilā esošais saturs ir publiski pieejami visiem pārējiem Portāla reģistrētajiem lietotājiem, izņemot personas datus (vārds, uzvārds un e-pasts), kā arī ierobežotā apjomā – trešajām personām, un ka šo publisko datu apstrāde nav atkarīga no Kristaspeles.lv.
8. Saturu, kas tiek publicēts reģistrēta lietotāja profilā, var apskatīt gan datorā, gan arī mobilajā aplikācijā , tāpēc šādu saturu , izmantojot Portālu, pārlūkprogrammu vai ierīču piedāvātās iespējas, var būt iespējams saglabāt minētajās ierīcēs. Tāpēc lietotājam ir pienākums ievietot tikai tādu saturu, kam varēs/drīkstēs piekļūt citi Portāla lietotāji.
9. Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka Portālā var tikt izvietotas un lietotājam var tikt nosūtītas trešo personu reklāmas.
10.Kristaspeles .lv saņem un saglabā informāciju no lietotāja izmantotā interneta pārlūka un par mobilajām ierīcēm. Sīkfails ir neliels teksta fails, ko izveido vietne un kas tiek glabāts datorā vai mobilajā ierīcē. Kristaspeles.lv izmanto sīkfailus, lai uzlabotu Portāla darbību, piemēram, analītiskos sīkfailus, uzstādījumu sīkfailus, ģeogrāfiskos sīkfailus. Sīkfailus var nolasīt tikai tā vietne, kurai tie ir izveidoti, turklāt lietotājs var savā interneta pārlūkā vai mobilajā ierīcē neakceptēt sīkfailus visām vai konkrētām vietnēm. Skatīt: Sīkdatņu politiku!
11. Kristaspeles.lv ir tiesības apkopot un publicēt informāciju par lietotāju kopumu, nekādi neidentificējot konkrētus lietotājus un neizpaužot to personas datus.
12. Reģistrējoties Portālā lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Kristaspeles.lv ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja personas datus sekojošos gadījumos:
12.1. citām personām, ja nepieciešams nodot lietotāja personas datus, lai piegādātu produktus vai nodrošinātu pakalpojumus, ko pasūtījis lietotājs;
12.2. tiesībaizsardzības institūcijām, ja Kristaspeles.lv saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu;
12.3. tiesībaizsardzības institūcijām, ja Kristaspeles.lv konstatē, ka attiecīgā lietotāja rīcība pārkāpj šos Noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā rezultātā tiek vai var tikt skartas Kristaspeles.lv, Portāla lietotāju vai citu personu intereses.