Septiņi brāļi

Lasām kopā

Kādam tēvam bija septiņi dēli. Kad dēli bija pieauguši, viņi sarunāja iet uz svešām zemēm sievas lūkoties. Jaunāko brāli viņi atstāja mājās, lai tēvam būtu vieglāk, un nosolījās:

— Esi bez bēdu, mēs tev arī atvedīsim sievu.

Gāja, gāja, kamēr pienāca vakars. Jāsāk domāt par naktsmājām. Kā par laimi, meža vidū ierauga mazu mājiņu. Ies iekšā un lūgs, lai ļauj pārnakšņot. Tai mājiņā dzīvoja burvis. Viņš tūliņ jautāja, uz kurieni šie iedami.

— Sievas lūkoties! — šie atbild.

— Nu, tad atvediet arī man sievu.

— Ja patrāpīsies, kāpēc gan ne?

Brāļi aizgāja, un viņiem laimējās, jo kādam vīram bija septiņas meitas. Atpakaļ nākot, viņi atkal piestājās tai pašā mājiņā. Burvis tūliņ prasīja:

— Vai man arī dabūjāt sievu?

— Labi, ka pašiem tika, — šie atbild un, par veco burvi pazobodamies, vēl piebilst: — Nebija jau arī nevienas, kas būtu tava gadu gājuma.

Šādus vārdus dzirdēdams, burvis noskaitās, paņēma aiz sijas aizsprausto zalkšukārkla rīksti un uzsita brāļiem un viņu sievām. Tie tūliņ pārvērtās par akmeņiem. Jaunākā brāļa sievu burvis paturēja sev.

Jaunākais brālis nevarēja sagaidīt atgriežamies savus brāļus un nolēma iet tos meklēt. Tēvs gan gauži lūdzās, lai paliekot mājās, bet nevarēja viņu pierunāt. Jaunākais brālis gāja, gāja, kamēr nonāca pie tās pašas mājiņas. Nodomāja lūgt tur naktsmājas. Burvja nebija mājās, un durvis atvēra daiļa meiča.

— Ai, puisīt, kur tu esi iemaldījies! Te mājo ļauns burvis, viņš tevi nogalēs!

— Nebaidies, daiļā meitiņ, man spēka diezgan: es iešu ar burvi cīkstēties!

Burvi var uzveikt tikai tad, ja dabū rokā viņa sirdi, bet, kur tā atrodas, to es gan nezinu.

Jaunākajam brālim daiļā meita pārlieku patīk. Sāk abi runāties, un viņš dabū zināt, ka tā ir viņam domātā sieva. Nu viņš par varītēm grib atbrīvot meitu no burvja. Norunā, ka viņš paslēpsies skapī un meita mēģinās izdibināt, kur meklējama burvja sirds. Brālis noslēpjas, un burvis arī drīz klāt. Šovakar meita tik laipna, ka šim taisni brīnums. Bet meita saka:

— Pret likteni neko nevar iesākt. Man tikai žel, ka nedzīvošu tavu mūžu, un mums būs drīz jāšķiras.

— Jā, kas tiesa, tas tiesa: mans mūžs ir trīs simti gadu. Vienīgi tad tas beigtos ātrāk, ja kāds tiktu pie manas sirds, bet tas nav iespējams.

Meita nu visādi izrunājas, kamēr burvis pasaka: šā sirds esot noglabāta baznīcā meža vidū. Tur tā skraidelējot kā mazs putniņš.

Jaunākais brālis tūliņ devās ceļā uz meža baznīcu. Gāja, gāja — iegribējās ēst, bet vienam ēst nav nekāda prieka. Viņš nopūtās:

— Nācis jel kāds man biedros!

Tūliņ no biezokņa iznāk liels vērsis un palīdz šim notiesāt brokastu. Prom iedams, vērsis saka:

— Ja tev manis vajag, tad tikai pasauc!

Labi. Brālis iet tālāk. Ap pusdienas laiku atkal sagribas ēst. Viņš nopūšas:

— Nācis jel kāds man biedros!

Tūliņ no biezokņa iznāk liela meža cūka un palīdz šim notiesāt pusdienas. Prom iedama, cūka saka:

— Ja tev manis vajag, tad tikai pasauc!

Labi. Iet tālāk, kamēr pienāk launaglaiks un atkal sagribas ēst. Viņš nopūšas:

— Nācis jel kāds man biedros!

Tūliņ no biezokņa izlido liels vanags un palīdz šim notiesāt launagu. Prom iedams, vanags saka:

— Ja tev manis vajag, tad tikai pasauc!

Jaunākais brālis nu gāja visu nakti, kamēr nonāca pie baznīcas. Taču klāt nevar tikt, priekšā liela upe.

— Bijis nu lielais vērsis, tas gan to upi izdzertu!

Lielais vērsis uz pēdām klāt un izdzer upi, ka nav ko redzēt. Bet atkal ķibele: priekšā augsts un biezs mūris.

— Bijusi nu meža cūka, tā to mūri izlauztu!

Meža cūka uz pēdām klāt un izlauž mūrī tādu robu, ka brauc kaut ar ratiem iekšā. Nu jaunākais brālis ieiet baznīcā un redz zelta putniņu pa baznīcu skraidām, bet kā tu dabūsi viņu rokā?

— Bijis nu vanags, viņš to putniņu noķertu!

Vanags uz pēdām klāt, noķer putniņu un saplēš gabalos. Nu jaunākais brālis priecīgs dodas uz mazo mājiņu atpakaļ un atrod, ka vecais burvis nomiris. Viņš nu paņem zalkšukārkla rīksti, uzsit tiem divpadsmit akmeņiem, atdzīvina brāļus ar viņu sievām, un visi laimīgi dodas uz tēva mājām.

Izmantojot kristaspeles.lv Jūs piekrītat kristaspeles.lv lietošanas noteikumiem un sīkdatņu noteikumiem.