Trīs dārgas mantas

Lasām kopā

Reiz dzīvoja ķēniņš, kuram bija skaista meita. Viņš gribēja, lai meita ātrāk precoties, tad šis dabūšot mazbērnus paauklēt, bet meita nekādi nevarēja atrast patīkamu līgavaini. Beidzot tēvs noteica īsi un strupi:

— Ej, meit, rīt pa ceļu un, kuru pirmo satiksi, tas būs tavs vīrs!

Meita paklausīja, bet iedama satika trīs tēva dēlus. Kuru nu lai ņem? Bet meitai padoms rokā:

— Jūs visi esat braši zēni! Viens man jāprec, bet, tā kā nezinu, kuru lai ņemu, tad darīšu tā: ejiet visi trīs pasaulē, un kurš man pēc gada pārnesīs labāko mantu, to precēšu.

Tēva dēli nogāja līdz krustceļiem, tad izšķīrās, norunājuši, ka pēc gada šai pašā vietā satiksies.

Pēc laba laika pirmais tēva dēls nonāca svešā pilsētā. Viņš tur ilgi meklēja pēc labām mantām, bet nekā īsti laba nevarēja atrast. Beidzot kādā krāmu bodē viņš ieraudzīja starp vecām grabažām skaistu zelta ābolu.

— Kāpēc tu mētā tādu skaistu ābolu pa grabažām? — viņš uzprasīja bodniekam.

— Dārgas mantas nevar logā likt, lai nenozog.

— Vai tad ābols ir tik dārgs?

— Jā, tas maksā simt dukātu!

— Kāpēc tik daudz?

— Ja ar to pārvelk mirējam pār lūpām, tad tas atdzīvojas.

— Pārdod man dārgo ābolu!

— Dod simt dukātu — un bāz ābolu kabatā!

Tēva dēls samaksāja simt dukātu, iebāza ābolu kabatā un aizgāja.

Otrs tēva dēls arī nonāca kādā svešā pilsētā un ilgi meklēja pēc dārgām mantām. Beidzot kādā lupatu bodē viņš ieraudzīja sudraba spoguli.

— Kāpēc tu mētā tādu skaistu spoguli pa lupatām? — viņš prasīja bodniekam.

— Dārgas mantas nevar logā likt, lai nenozog.

— Vai tad spogulis tik dārgs?

— Jā, tas maksā simt dukātu!

— Kāpēc tik daudz?

— Tāpēc, ka, tanī paskatoties, var redzēt visu, kas notiek pasaulē.

— Pārdod man šo dārgo spoguli!

— Dod simt dukātu un bāz somā!

Tēva dēls samaksāja simt dukātu, iebāza spoguli somā un aizgāja.

Trešais tēva dēls arī nonāca svešā pilsētā un ilgi meklēja pēc dārgām mantām. Beidzot kādā iebraucamā vietā viņš kaktā starp vecām iejūglietām ieraudzīja varā kaltus seglus.

— Kāpēc tādi labi segli mētājas starp vecām grabažām? — viņš prasīja iebraucamās vietas turētājam.

— Dārgas mantas nevar turēt visu acu priekšā, ka nenozog!

— Vai tad segli tik dārgi?

— Jā, tie maksā simt dukātu!

— Kāpēc tik daudz?

— Tāpēc, ka ar tiem var vienā mirklī aizlaisties, kur vien vēlas.

— Pārdod man šos dārgos seglus!

— Dod simt dukātu un stiep projām!

Tēva dēls samaksāja simt dukātu, lika seglus pār plecu un gāja projām.

Norunātajā laikā visi trīs satikās krustceļos. Divi jaunākie prasīja vecākajam:

— Kādu dārgu mantu tu atradi?

— Atradu tādu ābolu, ar kuru var katru mirēju veselu padarīt.

— Un ko tu atradi? — vecākais un jaunākais prasīja vidējam brālim.

— Atradu tādu spoguli, kurā var redzēt visu, kas pasaulē notiek.

— Rādi šurp! — šie divi izsaucās. — Paskatīsimies, ko mūsu ķēniņa meita dara!

— Skatās — ak tu manu sūru dieniņu! — ķēniņa meita patlaban taisās izdzist — tik slima.

— Ak vai! — ievaimanājās pirmais tēva dēls. — Būtu es ar savu ābolu pie mirējas, tad vēl pagūtu izdziedināt!

— Nav ko bēdāt, — trešais tēva dēls iesaucās, — es atradu tādus seglus, ar kuriem var mirklī nokļūt, kur vien vēlas. Sēžamies seglos un jožam projām!

Sacīts, darīts. Ķēniņa meita vēl bija mazdrusciņ dzīva. Pirmais tēva dēls pārvilka ar ābolu viņai pār lūpām, un slimība kā ar roku atņemta.

— Tā nu gan ir pati dārgākā manta! — ķēniņš sacīja uz ābola atradēju.

— Nekā nebija! — spoguļa atradējs iesaucies. — Dārgāko mantu atradu es. Mans spogulis bija īstenais glābējs. Ja spogulis nebūtu parādījis slimnieci, tad viņa arī nebūtu izglābta.

— Nemels par tukšu, — seglu atradējs iejaucās, — dārgāko mantu atradu es. Tie bija mani segli, kas izglāba slimnieci. Ko līdzēja slimnieci ieraudzīt, ja mēs nebūtu varējuši acu mirklī nokļūt pie viņas?

— Un ko līdzētu slimnieci ieraudzīt, ko līdzētu atsteigties, ja nebūtu ābola, ar ko viņu izglābt? — neatlaidās ābola atradējs.

Visi trīs tēva dēli sāka strīdēties. Viens gribēja taisnību, otrs gribēja, trešais gribēja. Viens gribēja precēt ķēniņa meitu otrs gribēja, trešais gribēja.

Un ko jūs domājat? Viņi strīdas vēl šo baltu dienu.

Izmantojot kristaspeles.lv Jūs piekrītat kristaspeles.lv lietošanas noteikumiem un sīkdatņu noteikumiem.